A grupa

Grupu A čine slijedeće ekipe:

  • Požega
  • Županja
  • Vinkovci 2
  • Brod
  • Slatina
  • Donji Miholjac
  • Đakovo
  • Belišće