B grupa

Grupa B:

  • Vukovar
  • Vinkovci 3
  • Županja
  • Ilok
  • Valpovo
  • Tvin 1
  • Našice
  • Đurđevac