Raspored i rezultati B – 2024

I KOLO 04. ili 05. 05.2024.
VUKOVARVINKOVCI 3
ŽUPANJAILOK3/4
VALPOVOTVIN
NAŠICEĐURĐENOVAC
II KOLO 11. ili 12.05.2024.
ĐURĐENOVACVALPOVO3/4
TVINVUKOVAR
NAŠICEŽUPANJA4/3
ILOKVINKOVCI III3/4
III KOLO 18. ili 19.05.2024.
VINKOVCI IIINAŠICE
VUKOVARILOK4/3
VALPOVOŽUPANJA
ĐURĐENOVACTVIN1/6
IV KOLO 25. ili 26.05.2024.
VALPOVOVINKOVCI III5/2
NAŠICEVUKOVAR
ILOKTVIN
ŽUPANJAĐURĐENOVAC6/1
V KOLO 01. ili 02.06.2024.
NAŠICEILOK
VUKOVARVALPOVO
TVINŽUPANJA
ĐURĐENOVACVINKOVCI III
VI KOLO 08. ili 09.06.2024.
ILOKĐURĐENOVAC
VINKOVCI IIITVIN
VALPOVONAŠICE3/4
ŽUPANJAVUKOVAR
VII KOLO 15. ili 16.06. 2024.
TVINNAŠICE
ILOKVALPOVO
VINKOVCI IIIŽUPANJA
VUKOVARĐURĐENOVAC
REZERVNI TERMINI30.05.2024.
22. ili 23.06.2024
29. ili 30.06.2024.